Projecten

  Blusinstallatie AEB te Amsterdam


  Brand bluswater installaties haventerrein Amsterdam.

  In opdracht van AEB Exploitatie BV zijn 2 brandbluswater installaties (silo’s) gemonteerd op het haventerrein in Amsterdam.

  Aan Sophia Engineering is opdracht verleend om de engineering te verzorgen voor de fundering van deze silo’s. De bijgaande foto’s brengen het ontwerp en uitvoering van de funderingsplaat en onderliggende fundatie in beeld.
  Na het bouwrijp maken van de locatie zijn er stalen buispalen op de aangegeven posities geschroefd ter fundering van de betonnen plaat. Er is een werkvloer aangebracht waarna op basis van de wapeningstekeningen de onder-, boven- en afwerkwapening is aangebracht. Het geheel is omkaderd door een bekisting en klaar gemaakt voor het betonstorten. Het eindresultaat is een mooi gevlinderde betonnen plaat waar de silo’s en de bijbehorende installaties op zijn gemonteerd.

  Inspectie en constructieve beschouwing HVC


  Inspectie dak en ondersteunende constructies

  Sophia Engineering denkt mee om schone energie een prominente plek in ons samenleving te geven. Hiervoor wordt er samengewerkt met organisaties die zich inzetten voor een betere leefomgeving. HVC is één van deze organisaties die de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar van Nederland is. HVC streeft naar een optimaal hergebruik van de materialen die worden verzameld als afval. Doel van HVC is tevens het opwekken van duurzame energie uit afval, biomassa, wind, zon en geothermie.

  Voor het opwekken van elektriciteit uit zonne-energie wil HVC zonnepanelen plaatsen op de daken van de centrales verspreid over het land. Voordat de zonnepanelen geplaatst kunnen worden is het noodzakelijk om te weten of er genoeg restcapaciteit is in de draagconstructie van de daken. Sophia Engineering is gevraagd te controleren of het toelaatbaar is de zonnepanelen te plaatsen op de daken van de centrales te Dordrecht (houtconstructie), Velsen (betonconstructie) en Den Helder (staalconstructie).

  Voor de constructieve beschouwing heeft Sophia Engineering het dak en de ondersteunende constructie geïnspecteerd. Vervolgens is een belastingopstelling gemaakt van de extra belasting van de zonnepanelen en de verhoogde sneeuwbelasting als gevolg van de zonnepanelen. Op basis van deze belastingen zijn controleberekeningen opgesteld en waar nodig voorstellen voor het versterken van de constructie gedaan. Aan de hand van de bevindingen van de inspecties en de controleberekeningen is HVC geadviseerd over de mogelijkheden tot plaatsing van de zonnepanelen en de eventueel te treffen voorzieningen.

  Eduwiek  In opdracht van het Roelof van Echten college verzorgt Sophia Engineering het bouwkundige toezicht en vormt samen met een directievoerder van BrinkGroep BV de directie. Tevens wordt er samengewerkt met de W- en E-installateur BAM techniek. De nieuwbouwlocatie aan de Voltastraat wordt één van de twee nieuwe locaties van het Roelof van Echten college. Zowel de leerlingen van het praktijkonderwijs als die van het vmbo volgen hier straks hun onderwijs. Onze leerlingen volgen daar aantrekkelijk en uitdagend onderwijs met behulp van alle moderne faciliteiten. oplevering heeft plaatsgevonden in 2017
  Renovatie Velsertunnel


  Update oudste snelwegtunnel van Nederland

  De Velsertunnel is de oudste snelwegtunnel in Nederland en toe aan een grote renovatie. Rijkswaterstaat vernieuwt vrijwel alle tunneltechnische installaties, vergroot de doorrijhoogte en past de vluchtwegen aan. Na de renovatie voldoet de Velsertunnel ook aan de veiligheidsnorm uit de Tunnelwet.

  De bouwkundige ontwerpwerkzaamheden aan de dienstgebouwen zijn uitgevoerd door Sophia Engineering.

  Meer lezen...

  Parkeerkelder Ravel


  Parkeergarage onder het voetbalveld van AFC

  Bij Parkeergarage Ravel kwam het basisconcept van ingenieursbureau Sweco. Wij, als ingenieursbureau van de aannemer, namen het stokje als het ware over. Vakblad Industriebouw wijdt een artikel aan dit prachtige project. Klik op de link om het artikel te bekijken.

  Projectinformatie
  Renovatie dienstgebouw en nieuwbouw educatieruimte RWZI Den Bosch


  Bouwkundige + Constructieve Engineering

  In opdracht van Waterschap Aa en Maas wordt het bestaande dienstgebouw van de RWZI te Den Bosch aangepast door de combinatie Besix - Hegeman.

  Deze aanpassing betreft zowel uitstraling als ergonomie van het gebouw, door de gevels en dak van het bestaande gebouw aan te passen aan de huidige eisen voor wat betreft isolatie en ventilatie, Daarnaast wordt het bestaande dienstgebouw uitgebreid met een educatieruimte.

  Sophia Engineering heeft voor dit project het VO/ DO en UO uitgewerkt. In nauwe samenwerking met Bouwbureau Zuidwesthoek (architect) en Bantaskine (installatieadviseur) heeft Sophia Engineering de engineering voor bouw en constructie uitgewerkt tot een fraai ontwerp, waarbinnen Waterschap Aa en Maas haar werkzaamheden kan uitvoeren en tevens haar duurzame karakter tentoon kan stellen.

  We hebben een collage gemaakt van het project. Deze kan je hier downloaden

  Brug 51 te Hollands Kroon


  Engineering en Directievoering

  In opdracht van en nauwe samenwerking met de Gemeente Hollands Kroon verzorgt Sophia Engineering de directievoering. Sophia-Engineering heeft daarbij de het voorlopig- en definitief ontwerp verzorgd , en de aanbesteding voorbereid.
  Oplevering heeft in 2016 plaatsgevonden
  Renovatie eerste Coentunnel


  Frisse wind voor de eerste Coentunnel

  https://www.sophia-engineering.nl/Portals/0/Up en downloads/Diversen/BNV15-1-Frisse-lucht-voor-de-eerste-Coentunnel.pdf?ver=2016-03-09-074018-000 In de gerenoveerde eerste Coentunnel moet in de nieuwe situatie de vervuilde lucht worden afgezogen. Een schoorsteenconstructie is toegevoegd om hoge concentraties fijnstof bij de tunnelmond te voorkomen. Tevens is aan de zuidelijke toerit een ventilatienis gemaakt om in geval van calamiteit de rookgassen af te voeren. Daarom waren grote aanpassingen in de betonconstructie nodig. Een uitdagende klus!

  In dit document beschrijft Ton Peters van Dura Vermeer hoe de ingrijpende aanpassingen tot stand kwamen [download]
  Detailengineering brug Burgemeester Boonlaan te Bovenkarspel  Renovatie van Burgemeester Boonlaan-brug te Bovenkarspel. Ontwerp en engineering van de brug is verzorgd door Sophia Engineering B.V. Het ontwerp is een voorbeeld van onderlinge aansluiting met een esthetische overgang tussen brug, weg en watergang. Damwanden toegepast voor de fundering van de brug zijn weggewerkt door toepassing van betonnen schorten die weer opgehangen zijn aan de landhoofden. Deze schorten zijn weer bekleed met metselwerk. Het ontwerp van de leuningwerk creëerde nog een uitdaging om deze constructief goed te kunnen monteren aan de vleugelwanden. De contouren volgend, maken de brugleuningen deze constructie af tot een mooi kunstwerk.
  Renovatie en uitbreiding gebouw 049 tbv trainingssimulator NH90  In opdracht van "Rijksvastgoedbedrijf" wordt de bestaande simulatorhal gesloopt en vergroot ten behoeve van de nieuwe NH-90 helikopter simulator. Daarnaast worden ook de bestaande kantoren, werkplaats, kantine, opslag- en dataruimte gerenoveerd en uitgebreid door K_Dekker bouw & infra.

  Deze aanpassing betreft zowel uitstraling als ergonomie van het gebouw, door de gevels en dak van het bestaande gebouw aan te passen aan de huidige eisen voor wat betreft isolatie en ventilatie. Daarnaast wordt het te renoveren gedeelte voorzien van een nieuwe CorTen stalen gevelbekleding.

  In samenwerking met de aannemer en opdrachtgever heeft Sophia Engineering het Uitvoeringsontwerp gerealiseerd voor dit mooie project.

  Voor de realisatie van het Uitvoeringsontwerp hebben wij in BIM samengewerkt met de staalbouwer en de installateur om er voor te zorgen dat de verschillende ontwerpen goed op elkaar aansloten.

  Nieuwbouw Loodswezen IJmuiden


  Directievoerder

  Directievoering en toezichttaken op het project “Nieuwbouw Loodswezen’’ te IJmuiden. Sophia Engineering treedt onder andere op als het aanspreekpunt namens opdrachtgever. Onder de werkzaamheden van:

  • verslagen opstellen van bouwplaatsbezoeken.
  • planningsbewaking van het bouwproces.
  • verzorgen van besprekingen.
  • bewaken van de contractplanning.
  • signaleren van meer- en minderwerken.
  • verzorgen van de verschillende opleveringen.
  Planet Green Building


  Snel en voordelig een Definitief Label

  Planet Green Building als uw erkend deskundige voor snel en voordelig Definitief Label

  Elk huis dat nog geen energielabel heeft, krijgt van de overheid in januari en februari 2015 een voorlopig energielabel toegestuurd.

  Gaat u uw huis verkopen of verhuren?

  Dan zult u via de website www.energielabelvoorwoningen.nl uw definitieve energielabel moeten aanvragen.

  Log op deze website in met uw DigiD en vraag het Definitief label aan.

  Voor het controleren en afmelden van uw Definitief Energielabel moet op de website de keuze voor een Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw worden gemaakt.

  Planet Green Building is Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw.
  www.planetgreenbuilding.nl

  Brug Driehuizen


  Civiele & Constructieve Engineering

  Deelproject van het project “vervangen 5 bruggen” van het HHNK was brug Driehuizen. Deze toegangsbrug van Driehuizen bestond uit gemetselde landhoofden en een betonnen dek. Vanwege de slechte staat van de landhoofden moest de brug worden vervangen.

  Het werk was als UAV-GC in de markt gezet. Hierdoor is, in samenwerking met de aannemer, een ontwerp bedacht wat praktisch uitvoerbaar was en aan alle eisen van de opdrachtgever voldeed.

  Voor het ontwerp zat de grootste uitdaging in de fundering. Door de geringe draagkracht van de ondergrond, geen grote draagkrachtige laag tot 29 meter onder maaiveld, en de geëiste verkeersbelasting was dit een lastige opgave. De brug heeft hierdoor tussensteunpunten gekregen en is nu gefundeerd op betonnen heipalen in samenwerking met een stalen damwand.

  Als afwerking werd een metselwerk uiterlijk geëist waardoor de brug zijn authentieke karakter heeft behouden.

  Oplevering huurwoningen Coornhertstraat  In opdracht van Stichting WOONopMAAT, heeft Sophia Engineering het bouwkundig toezicht verricht tijdens de realisatie van 19 duurzame huurwoningen aan de Coornhertstraat te Heemskerk.

  Aannemer Newbouw B.V. heeft hier een mooi project afgeleverd en heeft voor dit project specifiek gekozen voor huurwoningen waarbij men de toekomstige bewoner veel keuzevrijheid geeft in het bepalen van het uiterlijk van zijn/haar eengezinswoning. Zo hebben bewoners hun eigen unieke "fingerprint" mogen uitzoeken waarna deze in het metselwerk is verwerkt. Daarnaast hebben ze de keuze mogen maken in een bepaalde kleur van de voordeuren en de indeling van kozijnen aan de achtergevel. De 3 huizenblokken zijn allemaal van een andere metselsteen voorzien. Dit alles maakt dat de woningen ondanks de seriematig bouw, toch een uniek uiterlijk krijgen.

  Stichting WOONopMAAT heeft haar huurders een ruim keuzeaanbod gegeven met betrekking tot het uiterlijk van de keukens en de tegels in sanitaire ruimten. De keuze van de woningstichting om boven de bergingen in de achtertuin een constructie te plaatsen die voor iedere woning 10 zonnepanelen draagt maakt deze huurwoningen niet alleen op uiterlijk, maar ook zeker in de praktijk zéér duurzaam.

  Gemeente Heemskerk verzorgd een compleet nieuwe inrichting van de Coornhertstraat waarbij veel groen rondom de woningen wordt aangelegd en tevens voldoende parkeergelegenheid wordt aangebracht.

  Dit alles maakt dat de 19 gezinnen hier ongetwijfeld nog jaren met veel plezier zullen wonen.

  Sophia Engineering is er trots op dit mooie project in opdracht van Stichting WOONopMAAT te hebben begeleid naar een succesvolle oplevering.

  Realisatie extra klaslokalen SVOK Kennemer College


  Opzichter

  Voor het Kennemer College te Beverwijk houden we toezicht op de realisatie van extra lokalen t.b.v. locatie Bullerlaan. In het takenpakket:

  • verzorgen van de bouwplaatsbezoek verslagen.
  • bewaken van de contractplanning.
  • signaleren van meer- en minderwerken.
  • verzorgen van opleveringen.
  • onderhouden van contact met opdrachtgever.
  Kinderdorp Opmeer


  Sponsoring

  Ook dit jaar heeft Sophia Engineering verschillende activiteiten gesponsord, waaronder Kinderdorp Opmeer.

  Kinderdorp Opmeer is 3 dagen lang timmeren, bouwen en spelen voor meer dan 600 kinderen. Kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisscholen en het speciaal onderwijs hebben in de laatste week van de zomervakantie hun hamer gepakt, om samen met behulp van 180 vrijwilligers schitterende hutten te bouwen om daar de laatste nacht in te mogen slapen. Sophia Engineering heeft door middel van vlagsponsering deze organisatie weer een steuntje in de rug gegeven. We hopen dat de kinderen weer onvergetelijke dagen+ slaapnacht hebben beleefd.

  Trekbandbrug Rembrandpark


  Uniek in Nederland

  Deelname ontwerp Sophia Engineering voor Nationale Staalprijs

  Het constructief ontwerp van de trekbandbrug in het Rembrandtpark te Amsterdam neemt deel voor de Nationale Staalprijs.

  Het Rembrandtpark te Amsterdam heeft een nieuw kunstwerk binnen zijn poorten. Als onderdeel van de renovatie van het zuidelijke deel van het park heeft daar een heuse trekbandbrug twee wandelpaden met elkaar verbonden. Doordat dit type brug nog niet eerder in ons land was toegepast zal deze brug de geschiedenis in gaan als de eerste trekbandbrug van Nederland. Uniciteit en primeur zorgen ervoor dat deze brug in het rijtje van herkenbare bruggen terecht komt.

  In de basis hangt het brugdek vrij tussen twee landhoofden. Twee zware banden, in dit geval van staal, vormen de oplegging voor de dek delen. De stalen banden zijn verankerd in de landhoofden die vervolgens middels betonnen ankers op hun plaats worden gehouden. Gevolg van dit ontwerp is dat er boven of onder de brug geen extra constructie nodig is voor het dragen van het geheel (zoals we in Nederland gewend zijn).

  Ondanks dat het een klein kunstwerk betreft, is de benodigde constructie om alles stabiel te houden behoorlijk indrukwekkend te noemen. En dit alles heeft ervoor gezorgd dat dit ontwerp door Nationale Staalprijs in de nominatielijst is gezet. Lees verder:
  https://www.nationalestaalprijs.nl/deelnemende-projecten/detail/infrastructuur/trekbandbrug-rembrandtpark1

  OBS de Sluis


  Thema "De Architectuur"

  Bij O.B.S. de Sluis te Anna Paulowna stond de maand april in het thema van De Architectuur. De school vroeg hiervoor de inzet van ouders met kennis van zaken op het gebied van Bouw / Architectuur. Een enthousiaste werknemer van Sophia Engineering heeft zich hiervoor aangemeld om de kinderen uit te leggen wat er allemaal bij het maken van een ontwerp komt kijken.

  Aan de hand van een korte uitleg en een vragen/antwoord ronde, zijn de kinderen zelf gaan ontwerpen. Hierbij diende ze hun eigen woningindeling in een plattegrond te tekenen. Waarbij de melding was dat er uiteraard niets onmogelijk of te gek was. Dit resulteerde in een aantal bijzondere ruimten zoals;

  • Snoepkamer
  • Beautysalon op de slaapkamer
  • Papakamer (voor al zijn gereedschap en ‘troepjes’)
  • Inpandig zwembad op de verdieping (incl. glijbaan naar de BGG)

  Naast het tekenen van een indeling, kregen de kinderen ook de mogelijkheid om hun eigen droomhuis te tekenen. Ook hier werden kosten nog moeite gespaard met de meest gekke ontwerpen. Een van de opmerkingen was dat de kinderen graag iets wilde tekenen wat handig in gebruik was, maar er toch ook leuk en mooi uit moest zien. “Want sommige gebouwen zijn zo saai!”

  Hetgeen aangeeft dat onze slogan Praktisch Gezien! ook hand in hand dient te gaan met een nette en fraaie oplossing. Waarvan acte!

  Nieuwbouw woon zorgcomplex De Reigershoeve te Heemskerk


  Directievoering met toezichttaken

  Houden van toezicht en directievoering op het project “Nieuwbouw van woon-zorgcomplex De Reigershoeve”. Werkzaamheden bevatten onder meer het verzorgen van de bouwplaatsbezoek verslagen, het oplossen van problemen tijdens het bouwproces, het verzorgen van besprekingen, het verzorgen van opleveringen, het bewaken van de contractplanning, signaleren van meer- en minderwerken, onderhouden van contact met opdrachtgever en toekomstig huurder: Stichting Reigershoeve.
  Mountainbike tocht 2014


  Rondje Schoorl, oktober 2014

  Op 10 oktober was het weer zover.
  Geen excuses meer, met de billen bloot…………..in de fietsbroek.

  En we troffen het!
  Na wekenlange droogte heeft het de dagen voor de 10e eindelijk weer echt geregend, het parcours lag er vrijdag dus prima bij.
  Om 15.15 vertrokken we met zon en 18gr! vanaf het kantoor, zwoe… ehh fietste met zon op de helmen door het parcours en kwamen weer terug op kantoor met het zonnetje als een warme duw in de rug.

  We waren met 9 collega’s op pad, Marcel, Jeroen, Sander, Ivo, Bert, Bob, stagiair Mathijs, 2 dagen in de week NIET pensionado Han en mijzelf.
  Met 5 mensen op een huurfiets, een jongste rijder van 18 en een krasse knar van 67 (met de nodige fiets ervaring!) was het een gemêleerd gezelschap.

  Een aantal mensen zaten voor het eerst op een MTB en dus ook voor het eerst in het parcours van Schoorl.
  Een goede reden om vooral rustig aan te doen, wat natuurlijk geen straf is met dat mooie weer.
  Bij de diverse opletpunten in het parcours werd even stil gehouden om het komende stukje parcours even snel door te nemen.
  Volgens mij gebruikte sommige mensen de onderbreking echter om missende zuurstof en stuiterende harten terug te vinden……

  Ik nam een aantal mensen met voldoende zelfvertrouwen mee in de afdalingen om ze de lijn te wijzen, zodat ze ook even konden proeven aan de snelheden die je zomaar kan halen.
  Toch leuk die glunderende hoofden aan het eind van de afdaling.

  Tijdens de trip bleek dat er ook nog een hardloopwedstrijd aan de gang was, daar werd natuurlijk goed rekening mee gehouden als we bij de fietspaden uitkwamen.
  Ook de hardlopers troffen het met het weer, al was het voor het hardlopen misschien wat aan de warme kant

  De Nok, hmmm, de Nok blijft voor veel mensen een pittige uitdaging.
  Waar sommigen vooral erg stil worden tijdens de klim, geven anderen weer luid en duidelijk uiting aan de krachtsinspanning.
  Uiteindelijk is bijna iedereen fietsend boven gekomen (het is je vergeven Han ;-) ).

  De afdaling van de Nok was voor niemand een probleem, waarna er een einde kwam aan een alweer geslaagde fietsmiddag.
  Ik geloof warempel dat er Jeroen gaat kijken voor een eigen MTB (Schoorlse nok alweer vergeten…)


  Het enthousiasme voor een volgende trip was luid en duidelijk aanwezig!

  Joris.

Praktisch gezien

Sophia Engineering is een modern bouwkundig- en civieltechnisch ingenieurs en adviesbureau met hoog opgeleide technische vakmensen. Vanuit een gedegen basis ontwerpen, bedenken en voeren we bouwkundige- en civieltechnische opdrachten uit. Wij bieden overheden, architecten en aannemers oplossingen op maat en creatieve oplossingen waar nodig.

Onze aanpak
Sophia Engineering heeft de kennis in huis om iedere opdracht met succes te verwezenlijken. Vanuit een gedegen technische achtergrond, gekoppeld aan ervaring, inventariseren we alle parameters binnen het vraagstuk en schromen niet om met nieuwe en of uitdagende voorstellen te komen. We zitten dan ook graag naast de opdrachtgever aan tafel en niet tegenover!

Onze projecten
We zijn trots op ons werk en laten de projecten graag voor zichzelf spreken. Op onze nieuwe website laten we u dan dan ook graag in woord en beeld kennismaken met Sophia Engineering B.V.
Ontwerp: Raakvlak Communicatie Realisatie en CMS: Webvoudig.nl Planet Green Building Disclaimer